Casa del Tibet

Dalai Lama

Dalai Lama

Per als tibetans, Dalai Lama és un títol que designa la figura més important del món budista tibetà. Sa Santedat el Catorzè Dalai Lama, Tenzin Gyatso, és el Cap d'Estat temporal i líder espiritual del poble tibetà. Va néixer el 6 de juliol de 1935, a una petita vila anomenada Taktser, situada en el nord-est del Tibet.

Sa Santedat el XIV Dalai Lama també és un carismàtic ambaixador de la Pau. A causa del seu ferm compromís amb els valors humans i la compassió, la no violència i la tolerància, Sa Santedat gaudeix d’una gran empatia a tot el món fent arribar el seu missatge de pau més enllà de creences religioses, conviccions polítiques i condicions socials. Un missatge que es concentra en la pràctica de l'amor, de la compassió i de la bondat.

Més informació: http://spanish.tibetoffice.org/sobre-el-dalai-lama/biografia

Tres principals compromisos

Sa Santedat té tres compromisos principals a la vida:

 Com ésser humà, el primer compromís de Sa Santedat és la promoció de valors humans com la compassió, el perdó, la tolerància, l'alegria i l’autodisciplina. Tots els éssers humans som iguals. Tots volem la felicitat i no volem el sofriment. Fins i tot les persones que no són creients reconeixen la importància d'aquests valors humans per fer la seva vida més feliç. Sa Santedat es refereix als valors humans pel que fa a l'ètica secular i manté el seu compromís de parlar sobre la importància d'aquests valors humans i compartir-los amb tothom.

 Com practicant religiós, el segon compromís de Sa Santedat és amb la promoció de l'harmonia religiosa i la comprensió entre les principals tradicions religioses. Malgrat les diferències filosòfiques, les principals religions del món tenen el mateix potencial per crear bons éssers humans. Per tant, és important que totes les tradicions religioses es respectin i reconeguin els seus respectius valors. Quant a la veritat referida a cada religió, és rellevant només a nivell individual. No obstant això, pel que fa a les grans veritats, són necessàries diverses religions.

 Sa Santedat és un tibetà i té el títol de 'Dalai Lama'. Els tibetans dipositen la seva confiança en ell. Per tant, el seu tercer compromís és amb la qüestió tibetana. Sa Santedat té la responsabilitat d'actuar com a portaveu lliure dels tibetans en la seva lluita per la justícia. Aquest tercer compromís deixarà d'existir quan s'assoleixi una solució mútuament beneficiosa per als tibetans i per als xinesos.
Tanmateix, Sa Santedat mantindrà els dos primers compromisos fins al seu últim alè.

Font: http://www.dalailama.com/biography/three-main-committments