Casa del Tibet

Inici

Inici

Sa Santedat el XIV Dalai Lama va inaugurar la primera seu de la Fundació Casa del Tibet el desembre de 1994 i la segona i actual al setembre de 2007. Som una associació cultural i solidària, de caràcter no lucratiu, i tenim per objecte donar a conèixer al nostre país la cultura autòctona del Tibet en les seves diverses manifestacions i les seves possibles aportacions a l'actual societat moderna. Organitzem esdeveniments culturals, a més de convidar a reconeguts mestres, de totes les tradicions, a impartir els seus ensenyaments. També promovem l'ajuda i la solidaritat amb el poble tibetà, tant al territori del Tibet com a l'exili, mitjançant projectes de cooperació i desenvolupament i apadrinaments.

Destaquem:

Bodhicharyavatara de Shantideva
30 Abril a 03 Juliol
Hans Burghardt

En aquest curs veurem les pràctiques, actituds i meditacions que ens poden conduir a un estat de felicitat genuïna que s'estén incondicionalment cap als altres i que és l'objectiu a què aspira el budisme Mahayana, al qual pertany el budisme tibetà. Ho farem explorant l'essència del missatge d'esperança de Buda Shakyamuni que, partint de l'observació i l'experiència, conclou que tots, sense...

Taller 'So i silenci. Relaxació i Cants Meditacionals'
30 Abril
Maria Martínez i Robin Gill

Taller de 3 hores de CANT DE MANTRES I MEDITACIÓ EN EL SILENCI
Amb Maria & Robin Mantres i la col·laboració de Herminia Roura i Thubten Sönam.

María Martínez, veu i Robin Gill guitarra i veu, van crear els Tallers de Mantres en 2003. Van iniciar els seus tallers de cant de mantres a la Fundació Casa del Tibet el 2012. ThubtenSonam , amb la seva veu...

ART per l'ÁNIMA
06 Maig a 08 Juny
Lluis Blanc

Amb Art per I’ ànima Lluís Blanc ofereix la oportunitat de vibrar amb els patrons originals i facilitar així el camí per arribar a I’ ordre còsmic, a I' harmonia que ens apropa de nou a casa.
 
Els patrons ancestrals que sorgeixen de la Geometria Universal, la mesura sacra de Ga-ia... són fractals de vida universal, arquetips sanadors dels quatre elements que...