Casa del Tibet

Inici

Inici

Sa Santedat el XIV Dalai Lama va inaugurar la primera seu de la Fundació Casa del Tibet el desembre de 1994 i la segona i actual al setembre de 2007. Som una associació cultural i solidària, de caràcter no lucratiu, i tenim per objecte donar a conèixer al nostre país la cultura autòctona del Tibet en les seves diverses manifestacions i les seves possibles aportacions a l'actual societat moderna. Organitzem esdeveniments culturals, a més de convidar a reconeguts mestres, de totes les tradicions, a impartir els seus ensenyaments. També promovem l'ajuda i la solidaritat amb el poble tibetà, tant al territori del Tibet com a l'exili, mitjançant projectes de cooperació i desenvolupament i apadrinaments.

Destaquem:

Pranayama
08 Abril
Agustín Hernández Navarro

(cartell) ‘Ofereixo les meves salutacions al Prana, aquell que controla tot el món, el senyor de tot, igràcies al qual totes les coses es manifesten’. (Prana-Sukta, Atharva 11/4/1-26)

El pranayama (control del prana) forma part bàsica del procés del ioga. Patañjaliel situa com la quarta passa en el camí...