Casa del Tibet

Dalai Lama

Dalai Lama

Para los tibetanos, Dalai Lama es un título que designa la figura más importante del mundo budista tibetano. Su Santidad el Decimocuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es el Jefe de Estado temporal y líder espiritual del pueblo tibetano. Nació el 6 de julio de 1935, a una pequeña villa llamada Taktser, situada en el noreste del Tíbet.

Su Santidad el XIV Dalai Lama también es un carismático embajador de la Paz. Debido a su firme compromiso con los valores humanos y la compasión, la no violencia y la tolerancia, Su Santidad goza de una gran empatía en todo el mundo haciendo llegar su mensaje de paz más allá de creencias religiosas, convicciones políticas y condiciones sociales. Un mensaje que se concentra en la práctica del amor, de la compasión y de la bondad.
Más información: http://spanish.tibetoffice.org/sobre-el-dalai-lama/biografia

Tres principales compromisos

Sa Santedat té tres compromisos principals a la vida:

 Com ésser humà, el primer compromís de Sa Santedat és la promoció de valors humans com la compassió, el perdó, la tolerància, l'alegria i l’autodisciplina. Tots els éssers humans som iguals. Tots volem la felicitat i no volem el sofriment. Fins i tot les persones que no són creients reconeixen la importància d'aquests valors humans per fer la seva vida més feliç. Sa Santedat es refereix als valors humans pel que fa a l'ètica secular i manté el seu compromís de parlar sobre la importància d'aquests valors humans i compartir-los amb tothom.

 Com practicant religiós, el segon compromís de Sa Santedat és amb la promoció de l'harmonia religiosa i la comprensió entre les principals tradicions religioses. Malgrat les diferències filosòfiques, les principals religions del món tenen el mateix potencial per crear bons éssers humans. Per tant, és important que totes les tradicions religioses es respectin i reconeguin els seus respectius valors. Quant a la veritat referida a cada religió, és rellevant només a nivell individual. No obstant això, pel que fa a les grans veritats, són necessàries diverses religions.

 Sa Santedat és un tibetà i té el títol de 'Dalai Lama'. Els tibetans dipositen la seva confiança en ell. Per tant, el seu tercer compromís és amb la qüestió tibetana. Sa Santedat té la responsabilitat d'actuar com a portaveu lliure dels tibetans en la seva lluita per la justícia. Aquest tercer compromís deixarà d'existir quan s'assoleixi una solució mútuament beneficiosa per als tibetans i per als xinesos.
Tanmateix, Sa Santedat mantindrà els dos primers compromisos fins al seu últim alè.

Font: http://www.dalailama.com/biography/three-main-committments