Casa del Tibet

Activitats

Curs "dharma 2.0"

Curs "dharma 2.0"

Curs 'dharma 2.0' amb Bernat Font

La paraula "dharma" pot entendre's com el conjunt d'idees i pràctiques fonamentals que han estat desenvolupades per les diverses tradicions budistes però que són, en definitiva, universals. A què podrien donar lloc avui en dia? Al llarg de 8 sessions, articularem una visió de la meditació i el dharma pròpia del nostre temps, integradora i accessible, deixant a un costat qüestions metafísiques. Explorarem diversos aspectes de la meditació, basant-nos en les aplicacions de l'atenció plena ('satipaṭṭhāna'), i un marc teòric i ètic que informi una visió del que pot ser una vida humana desperta, més enllà de la reducció de l’ansietat individual.  

Aquest curs és per a aquelles persones que vulguin aportar context a la seva pràctica de meditació o mindfulness, i per als qui, amb més o amb menys experiència prèvia, busquin un enfoc contemporani, secular i pragmàtic de les ensenyances de Gotama, el Buda històric.  

Les sessions combinaran la pràctica de la meditació (amb i sense guia), xerrades, espai per a preguntes i rondes de compartir. Es proporcionaran alguns textos, traduïts directament del pali, i audios. Durant el curs, s'espera que els participants mantinguin una pràctica regular de meditació i explorin els exercicis proposats per a la semana.


Bernat Font va entrar en contacte amb la meditació i el budisme fa 15 anys. La seva cerca l'ha dut de viatge, especialment a Dharamsala (Índia) i a Myanmar, on va prendre vots monàstics durant un mes al monestir de Sayadaw U Tejaniya. Actualment està preparant la tesi d’un Màster en Estudis Budistes (University of South Wales) i acabant la formació ‘Community Dharma Leadership’. Dirigeix el 'Grup de budisme secular de Barcelona' i el seu mentor és Stephen Batchelor.

Programa
Idioma del curs: català.
Descarregar programa aquí.

Sessió 1: El punt de partida
Recuperar la humanitat de Gotama. Notes des d'una perspectiva històrica.  
La llegenda del Buda com a arquetip.
Atenció a la respiració.   

Sessió 2: Un mapa inicial
El camí del mig que evita dos extrems.
La realitat del patiment (dukkha).
Quatre nobles veritats o quatre tasques ennoblidores?   

Sessió 3: L'actitud meditativa
Meditar sense avidesa ni aversió.  
De desitjar-obtenir a valorar-cultivar.  
Canviant, imperfecte, impersonal: tres característiques de l'experiència.  

Sessió 4: Què és el despertar?
Els focs de l'avidesa, l'aversió i la confusió.  
El nirvana com a espai ètic no-reactiu i no-incendiari.   
Els dimonis interns del Buda.  
Atenció als estats mentals i afectius.  

Sessió 5: El procés reactiu
El principi de la condicionalitat.  
'Vedanā': la tonalitat hedònica de l'experiència.  
Reaccionar VS Respondre.  
Meditació caminant.  

Sessió 6: Parlar amb integritat
Portar l'atenció a la comunicació i al conflicte.
CUBO: Cert, Útil, Ben intencionat, Oportú.  
Els sons com a recordatori d'estar presents.  

Sessió 7: L'apreci o alegria empàtica
Els 'brahmavihāres': quatre formes d'empatia.  
Apreciar les bones qualitats d'un mateix i dels demés. Obstacles.    
Meditació de l'apreci ('muditā').  

Sessió 8: Preparar la bossa i continuar el camí.
El kit del meditador: eines principals.  
Reflexions sobre el camí.  
Entrar al corrent és anar a contracorrent.

Dia i hora: 
8 dimecres del 20 de setembre al 15 de novembre del 2017 (1 de novembre és festa), de 19h a 21h
Lloc: 
Fundació Casa del Tibet
Dirigida per: 
Bernat Font
Aportació: 
200 euros (180 euros socis)
Contacte: 
+34 932075966 [email protected]
Organitza: 
Fundació Casa del Tibet