Casa del Tibet

Projectes

Projectes

Projectes en realització
 

Nou equip per clínica dental

El Centre Tibetà de Salut d'Atenció Primària a Delhi va ser establert el 1963 pel Departament de Salut, del CTA, a Dharamsala. Aquest centre proporciona serveis sanitaris primaris a tots els residents tibetans, però ens enfrontem a un problema en les instal·lacions del departament dental des de fa dos anys. El problema a l'assentament segueix augmentant a causa de l'escassa consciència entre la gent en relació a la higiene bucal i la manca de disponibilitat dels serveis d'atenció. Sobretot el poble tibetà, que té pocs recursos, és el que més pateix amb els tractaments dentals, que solen ser molt costosos. Els problemes dentals podrien ser millor tractats amb la cura diari. Perquè el centre de salut pugui brindar atenció dental de qualitat a les persones, és essencial que hi hagi un equip sanitari estable.

Estat actual del Centre de Salut Dental

Breus antecedents de la situació

Aquest projecte beneficia almenys 3.000 persones. A més del poble tibetà resident, aquest centre es converteix en un lloc de trànsit de tots els tibetans que van a l’Índia, sigui pels seus treballs, educació, pelegrins o altres fins. Aquest centre de salut pretén proporcionar el millor servei possible a totes les persones que passin per l'assentament, oferint el millor servei d'atenció dental al major nombre possible de tibetans refugiats.

Objectius específics específics del projecte

1. Proporcionar servei d'atenció dental assequible a tots els colons tibetans.
2. Millorar la capacitat d'atenció a través de la modernització de les instal•lacions i dels equips dentals.
3. Millorar la qualitat de la prestació de serveis de salut dental a través d'una clínica dental totalment equipada amb els equips necessaris.
4. Fer el tractament dental més accessible als tibetans dels assentaments.
5. Millorar la salut pública general de l'assentament de Samyeling.

La sostenibilidad dels resultats (impacte)

La sostenibilitat del projecte està assegurada ja que pertany al Departament de Salut, CTA, de Dharamsala, i l'assentament Samyeling. Aquest projecte beneficiarà pràcticament a totes les persones d'aquest assentament.

Pressupost
Cost estimat de la cadira i equip bàsic per al tractament dental: Rs. 2,60,000.00
Taxa d'inflació del 5% a l'any (a l'Índia):Rs 12.500,00
Cost Total : Rs 272.500,00 (4.026,46 euros)
<canvi 1 euro = 67.6774 rupies>
+ informació


Construcció de sanitaris i vestidors en el campament tibetà de Tashiling (Sonada), India

El campament tibetà de Tashiling, ubicat al districte de Darjeling a la India, acull a refugiats tibetans, tan nens com gent gran

Per tal d’acondicionar les instal.lacions i per evitar riscos a la gent gran que viu en el campament, és urgent la construcció d'uns sanitaris i d'un vestidor

Les obres van començar al mes de febrer de 2015. A dia d’avui s’està construint 1 vestidor comú  i 2 lavabos per les dones grans. Encara queda pendent la construcció de 1 lavabo pels homes i un espai  tancat per rentar els plats. A continuació s'adjunten fotos de l'estat de les obres

Foto 1: Lavabo per dones grans

Foto 2: Vestidors en construcció
 

Foto 3: Estat inicial de l'espai on s'han construit els lavabos i el vestidor

Import sol.licitat:
Rs. 1,88,797.00 (rupies)
2.484,18 euros (canvi a 19/12/14)


Projecte anual

Manutenció residència d'ancians del Campament Tibetà de Miao

El campament tibetà Choepheling Miao, a Arunachal Pradesh, Índia, es va establir a Changlang en 1962. Després es va traslladar a Miao al desembre de 1976 a causa de que Changlang no era apte per a l'agricultura. Al principi la població era aproximadament de 1700 persones i ara ha crescut fins a 3000. Es va produir un augment sobtat en el nombre d'ancians vulnerables al campament i no hi havia ningú per tenir cura de les seves malalties i altres problemes domèstics. Tot i que l'Oficina del Campament va proporcionar alguna ajuda, no va ser suficient. La majoria d'ells eren solters o sense fills de més de 65 anys d'edat. Ells van fugir del Tibet a l'Índia el 1959 seguint a Sa Santedat el Dalai Lama, deixant enrere les seves famílies. Necessitaven desesperadament suport i una especial cura durant la seva vellesa. Per això, la residència d'avis va ser construïda l'any 2000 amb l'inestimable suport de la Tibet Relief Fundation, del Regne Unit, a través del Departament d'Interior (Administració Central Tibetana), a Dharamsala. La residència compta amb 20 llits repartits en 10 habitacions, una cuina, un saló menjador i una sala d'oració compartida. Actualment hi viuen 18 persones grans, 10 homes i 8 dones.

Pressupost anual per a la residència d'ancians de Miao

La residència d'avis compta amb allotjament net i saludable. Hi ha un cuiner (Sr. Nima Dorjee), un assistent per la gent gran (Sra. Sangye), que s'encarrega dels malalts, dels tractaments tractaments mèdics i també de la neteja de la casa. Una altra persona (Sr. Pema Rinchen) s'encarrega de vetllar pel benestar general d'ells. Hi ha 18 ancians en l'actualitat i el pressupost necessari aproximat per a la manutenció de la residència amb els seus treballadors és de 1.236,800.00 rupies (17.668,57euros, calculat amb un canvi d'1 euro -70 rupies).

La residència d'avis de Miao té un pressupost insuficient per mantenir les actuals condicions d'assistència als seus residents. Per això sol·licitem la seva inestimable suport perquè ells continuïn veient en un ambient saludable, agradable i tranquil.

Import solicitat:
Rs. 1.236,800.00
(rupies)
17.668,57euros (calculat amb un canvi d'1 euro -70 rupies)

+ informació